אבי יונה פינק - מאסטר / טריינר NLP 

052-2761274 קו ישיר