top of page

"כאשר נתייחס לשאלה כאל בקשה - התשובות וגם התוצאות לא יאחרו להגיע."

 

על אמנות שאילת שאלות

 

מהי שאלה?

כשאדם שואל שאלה, כוחות מסוגים שונים מתחילים לנוע. הכיוון שאליו מכוונת השאלה הוא הכיוון שאליו הכוחות מופנים. יש לשים לב ברגישות גבוהה לסוג השאלות, לניסוחן ולרגש הנלווה אליהן. בהרבה מקרים המנגנון הפנימי שלנו אינו מבחין ב"ציניות", "כפל משמעות" ו"הומור שחור" ופשוט ניגש בצורה אוטומטית לענות על השאלה בלשון כפי שנשאלה.

שאלה עם טענה/ביקורת כגון "למה זה קרה לי?", "למה זה מגיע לי?", "למה אני צריכה את זה?" וכדומה, מביאה לתשובות העונות, מסבירות ומצדיקות בדיוק את המצב ואת הסיבה לשאלה כפי שנשאלה. וכך בעצם קורה שאנו מקבלים את ההיפך ממה שרצינו, מנציחים את המצב הלא רצוי ומביאים לשחזור שלו שוב ושוב, שהרי כבר יש "תשובה מעולה לשאלה וסיבה צודקת למצב".

דרך נפלאה ומועילה להתייחס לשאלות היא - כאל "בקשות".

 

כאשר נתייחס לשאלה כאל בקשה (שהיא בעצם כזאת), כלומר כשאנו שואלים אנו בעצם מבקשים דבר מה. ככל שנזכור זאת ונברר לעצמנו מה הוא הדבר המדוייק שאנו מבקשים, כך תגבר איכות השאלות שלנו, איכות התשובות וללא ספק גם התוצאות לא יאחרו להגיע.

 

לנושא זה כמו לנושאים רבים נוספים שני צדדים חשובים:

  1. האחד כאשר אנחנו הם אלה השואלים - עלינו לזכור תמיד שאנחנו בעצם מבקשים, ולכן להגדיר לעצמנו תחילה מהו הדבר שאותו אנו מבקשים וממי !

  2. במקרה השני, כאשר אנו הנשאלים שאלה, עלינו לזכור שוב ש"שאלה" היא בעצם "בקשה" ולבדוק עם עצמנו האם הבקשה מובנת לנו במלואה. מומלץ לוודא זאת עם השואל ובמידה והבקשה לא מובנת במלואה להמשיך ולבדוק עד שה "בקשה" מובנת וברורה.

 

פעולות אלה חוסכות הרבה "אי נעימויות"  "תקלות" גם כשהכוונה טובה, ומגבירות בהרבה את הסיכוי לתת מענה נכון, במינון הנכון לעצמנו ולאחרים.

 

תשאלו נכון – תחיו נכון!

על טיפול בשיטת NLP - שמעו לממליצים - אודות אבי פינק - צרו קשר

bottom of page