top of page

"לעיתים שינוי בתפיסה השכלית או שינוי של אפילו אות אחת, יכול לעשות את כל ההבדל."

 

מי בא קודם - הביצה או התרנגולת?

 

יש! נמצא פתרון לשאלה הגדולה


תוך כדי תהליך NLP לריפוי חרדה, התקף חרדה או הגברת ביטחון עצמי ולעיתים גם עסקי, אנחנו נתקלים לעיתים קרובות בקונפילקט המתבטא בשאלה הנצחית:

"מה היה קודם - הביצה או התרנגולת?"

כלומר, על מנת שנרגיש יותר טוב ויותר ביטחון עלינו לעשות עשייה ועל מנת לעשות עשייה עלינו להתמודד עם קשיים, חסמים כלשהם, וזה כמו גלגל שכל דבר תלוי בשני ונראה שהאחד אינו יכול להתקיים אלא אם השני התקיים קודם. אם נשתמש בשפה טכנית יש לנו כאן נוסחה מעגלית, או "מה היה קודם הביצה או התרנגולת". האם קודם נרגיש ביטחון ומוטיבציה ואז נעשה את הפעולות הדרושות או קודם נעשה את הפעולות והן שיגרמו לנו את תחושת הביטחון והמוטיבציה?


ובכן הפתרון שהתגלה בתוך השיטה שפיתח אבי פינק מאסטר NLP, שיטת YONA, עובד על פי הנוסחה החדשה:


גם הביצה וגם התרנגולת!!!

כלומר אין לנו יותר צורך במי היה קודם ואנחנו מאפשרים לעצמנו לעבוד במקביל גם על עולם העשייה וגם על העולם הרגשי. ככה נאפשר לעצמנו התקדמות בשני התחומים כאשר כל צעד קטן באחד התחומים תומך ומחזק גם את התחום השני! במקום קונפליקט אנחנו יוצרים "צוות מנצח" שמביא לתוצאות חשובות בזמן קצר יחסית ובמקום שבדרך כלל נחשב לקשה ואפילו לבלתי אפשרי.


לעיתים שינוי בתפיסה השכלית או שינוי של אפילו אות אחת, יכול לעשות את כל ההבדל:


במקום "או.." שינינו ל"ו.."


השמטנו אות אחת וקבלנו פריצת דרך ואפשרות לתהליך מחזק ומרפא להתקיים. אבי פינק ממשיך לפתח רעיונות ודרכים יצירתיות לקיצורי דרך ולפריצות דרך מה שמאפשר תוצאות גדולות בזמן קצר.

על טיפול בשיטת NLP - שמעו לממליצים - אודות אבי פינק - צרו קשר

bottom of page